Upozornění

 Aktualizováno 1. března

S účinností ode dne 1. března 2022 neplatí pro sportovní aktivity a akce v souvislosti s koronavirovou pandemií žádná opatření, která omezují jejich pořádání či počty zúčastněných osob a diváků.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ochrana dýchacích cest je stanovena Mimořádným opatřením – ochrana dýchacích cest (dále jen „Opatření – dýchací cesty") – ke stažení zde

S účinností ode dne 25. října 2021 musí mít diváci přítomní na sportovních utkáních ochranné prostředky dýchacích cest s dispozicemi dle bodu I. 1. Opatření – ochrana dýchacích cest.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:

sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole,
na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

Sportovní areály

map Pobřežní 1547, Tachov
phone +420 734 371 148

Generální partner

logo

Hlavní partner

logo